Plánované vyhlášení veřejné zakázky projektu TAČR

projekt TIRXMSMT015 - Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky

8. 1. 2021 Veronika Mattesová


Veřejná zakázka k projektu TIRXMSMT015 s názvem „Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“ bude vyhlášena v nejbližších dnech. V současné chvíli je třeba vyčkat vyhlášení výběrového řízení, které bude vyvěšeno i ve věstníku veřejných zakázek.

Témata výzkumných potřeb:

 • Odklady povinné školní docházky - kvantitativní výzkum;
 • Efektivní velikost škol - mechanismy a motivace ke slučování (MŠ, ZŠ) - kvalitativní výzkum;
 • Výzkum funkčnosti kurikula - zahraniční zkušenosti, teoretický, kvalitativní a kvantitativní výzkum;
 • Kombinované formy vzdělávání a aplikace doporučení v návaznosti na podpůrná opatření - kvalitativní a etnografický výzkum;
 • Analýza specializovaných pozic - kvantitativní a kvalitativní výzkum;
 • Evaluace pilotního ověření středního článku;
 • Podpora zřizovatelů školám - zmapování způsobů a intenzity podpory zřizovatelů školám v území - kvantitativní a kvalitativní výzkum;
 • Financování regionálního školství přes rozpočtové určení daní - zmapování praxe - kvantitativní výzkum;
 • Modely kariérového poradenství - zmapování české praxe (kvantitativní a kvalitativní výzkum) a komparativní analýza se zahraničím;
 • Modely prostupnosti oborů středního vzdělávání a možné způsoby získávání odborné kvalifikace v průběhu studia - komparativní analýza;
 • Modely desegregace - kvalitativní výzkum a zahraniční praxe;
 • Ústavní a ochranná výchova - strukturovaně nastavit služby v oblasti preventivně výchovné péče a výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

O vyhlášení vás budeme informovat prostřednictvím aktualit našeho webu. 

Harmonogram

Bude vyhlášeno.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.