Podpora připomenutí a oslav 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela

7. 1. 2022 Veronika Mattesová MKČR

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, vyhlásilo výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu "Kulturní aktivity" na podporu připomenutí a oslav 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela v roce 2022.

Dotace je určena pro projekty s tematickou, historickou či regionální návazností na oslavy 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, k nimž tvoří doprovodný kulturní program a jejichž jádrem je veřejná kulturní služba (kulturní akce pro veřejnost, příprava a vydání publikace apod.), a to ve všech uměleckých oborech (klasická a alternativní hudba, výtvarné umění, divadlo, tanec, literatura).

Žadatel může předložit maximálně 3 projekty a je také nutná participace města/kraje (povinnost se nevztahuje na projekty s nakladatelskou či vydavatelskou tematikou). 

V případě zájmu o podání žádosti kontaktujte oddělení VaV. 

Více informací naleznete zde

Důležitá data

Datum Popis
15.2.2022 Deadline pro podání žádosti
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba za VaV

Mgr. Veronika Mattesová

e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.