Pozvání na setkání vkladatelů RUV

2. 12. 2020 Monika Kellnerová

Vážené dámy, vážení pánové, 

rádi bychom Vás pozvali na setkání vkladatelů RUV, které proběhne dne 10. 12. 2021 v 13.30 hodin v aplikaci MS TEAMS. Toto setkání je pořádáno ve spolupráci s Kanceláří RUVu (MŠMT). 

Předchozí registrace není nutná, na setkání se přihlásíte pomocí odkazu níže. 

Odkaz na setkání: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE5MjUxOTQtOTdlMS00YmFjLWI5NTItYzZjOGQ3NmY3YTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec5f7ed7-e9d9-4a0c-9748-78ccdbe055f1%22%2c%22Oid%22%3a%22d1ed4f52-ff2a-4ab3-93be-4e86546081e6%22%7d

 

V případě dalších dotazů se, prosím, obraťte na referentku VaV paní Mgr. Moniku Kellnerovou (tel.:5531, e-mail: kellnerova@phil.muni.cz).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.