Pozvánka na konzultaci TAČR - projekt TIMSMT002

28. 2. 2018 Marie Skřivanová

Dne 20. března 2018 od 10:00 hod v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) se bude konat setkání s dodavateli a zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k projektu TIMSMT0002 - Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání.

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v programu BETA2 formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu je: s využitím vhodných výzkumných metod zmapovat a popsat konkrétní dopady a přetrvávající překážky implementace nově zavedeného povinného předškolního vzdělávání v krátkodobé perspektivě (2018 až 2020). K naplnění cíle projektu je stanoveno 8 dílčích cílů, které budou zaslány v bližších informacích.

Účelem této konzultace: je zjištění situace na trhu, jaké jsou existující přístupy k řešení problematiky a získání zpětné vazby ke zpracovanému projektovému rámci ze strany budoucích možných řešitelů.

Předmětem jednání/konzultace je: diskuse nad vhodným nastavením cílů projektu, hledání řešení prostřednictvím aplikovaného výzkumu k získání vhodných, užitečných a aplikovatelných výsledků. Nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti.

Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortu ovlivnit na místě. Součástí konzultace bude rovněž diskuze nad možnými metodami výzkumu a případné dotazy zástupců resortu, TA ČR a experta.

Kdy: 20. března 2018 od 10:00 hod

Kde: sídlo TAČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha

Odkaz pro REGISTRACI ZDE

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace formou projektového rámce nejpozději 3 dny před konáním této konzultace ke způsobu řešení projektu.

Více článků

Přehled všech článků