Předběžné parametry 3. dílčího cíle programu TAČR SIGMA

16. 9. 2022 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky zveřejnila předběžné parametry 1. veřejné soutěže 3. dílčího cíle programu TAČR SIGMA o jehož vyhlášení informovala na konci srpna.

Alokace soutěže se plánuje na 500 mil. Kč, při maximální podpoře na projekt 12 mil. Kč. Tento dílčí cíl je zaměřen na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb a navazuje na ukončený program ÉTA.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže, které je naplánováno na 26. 10. 2022.
Soutěžní lhůta by měla končit 14. 12. 2022.

Více informací naleznete na webu TAČR.

Prosíme zájemce o účast v této soutěži, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení výzkumu a vývoje. 

Výzvy připravované v rámci nového programu představí zástupce Technologické agentury ČR 5. října 2022 v 9.00. Akce proběhne hybridně. Informace k ní a přihlášku k prezenční účasti najdete zde.

Důležitá data

Datum Popis
5.10.2022 9:00 Představení programu zástupcem TAČR
26.10.2022 Datum vyhlášení programu.
14.12.2022 Konec soutěžní lhůty.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.