Projekty Děkanského grantu FF pro rok 2019

17. 12. 2018 Markéta Jurášová

Z děkanského grantu pro rok 2019 byly podpořeny tyto projekty:

Dosedlová Jaroslava, PhDr. Dr. Protektivní a rizikové faktory ovlivňující průběh pooperační adaptace pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním
Fonioková Zuzana, Mgr. Ph.D. Analýza narativních strategií autobiografického komiksu
Havlíčková Kysová Šárka, Mgr. Ph.D. Inscenace shakespearovských oper G. Verdiho v Brně
Nečasová Denisa, Mgr. Ph.D. Zneužití Lidic? Obraz tragédie české vesnice v dobovém tisku
Pospěchová Zuzana, Mgr. Ph.D. Vliv genderu na prozodii moderní čínštiny
Skopal Pavel, doc. Mgr. Ph.D. Role aktérů a zdrojů ve vztazích československého a polského filmového průmyslu
Šabatová Klára, Mgr. Ph.D. Pohřební ritus starší doby bronzové na základě absolutních dat
Špelda Daniel, doc. PhDr. Ph.D. Querelle des anciens et des modernes: Postavení přírodních věd ve sporu zastánců staré a moderní vzdělanosti na konci 17. století
Tlustý Jan, Mgr. Ph.D. Narativní identita, hermeneutika a etika
Wihoda Martin, prof. PhDr. Ph.D. České dějiny ve středoevropském kontextu: Vybrané kapitoly

Více článků

Přehled všech článků