Research Grant Programme 2021-2022

Mezinárodní visegrádský fond

31. 3. 2021 Monika Kellnerová Visegrádský fond


Nový grantový program pro postgraduální studenty a výzkumníky ze střední a východní Evropy se zájmem o evropskou integraci k provádění výzkumu v Historickém archivu Evropské unie.

Výběr uchazečů organizuje HAEU s ohledem na kvalitu dokumentace žádosti, význam a originalitu navrhovaného výzkumu, proveditelnost projektu, schopnost uchazeče provádět výzkum a význam využívání primárních zdrojů v HAEU.

Úspěšní uchazeči připraví publikaci (diplomovou práci, disertační práci, knihu nebo vědecký článek) týkající se evropské integrace v kterémkoli z oborů lidských a společenských věd (např. právo, historie, politologie, ekonomie, sociologie, veřejná správa). Výzkumné projekty prezentované postgraduálními studenty nebo postdoktorandskými výzkumnými pracovníky by se měly přednostně týkat přímo jejich magisterského nebo doktorského oboru výzkumu.

Úspěšný uchazeč obdrží 5.000 EUR na pokrytí všech výzkumných nákladů.

Harmonogram

Uzávěrka příjmu přihlášek do 30. 4. a 31. 10.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.