Seminář H2020 - příprava projektů

17. 4. 2018 Alžběta Dvořáková

Odbor výzkumu RMU pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR praktický seminář zaměřený na přípravu konsorciálních projektů z oblasti humanitních a společenských věd v programu Horizon 2020, zejména ve Společenské výzvě 6 - Evropa v měnícím se světě. Seminář povede Michal Pacvoň - národní kontakt pro SC 6.

V rámci semináře se bude pracovat s pracovním programem (WP), analyzovat text tématu uveřejněný ve WP a jak mu porozumět v kontextu celého programu. Bude se ve skupinách připravovat projekt dle dílčích kroků (koncepce projektu, vhodné konsorcium, pracovní balíčky a jednotlivé úkoly). Pozornost bude věnována také výběru vhodné diseminační strategie, maximalizaci impaktu a managementu projektu. Na základě evaluačních zpráv projektů budete seznámeni s některými typickými výtkami, které se objevují v souvislosti se všemi třemi evaluačními kritérii.

Seminář je určen především pro ty vědce, kteří se chystají zapojit do přípravy návrhů do výzev, které budou zveřejněny na podzim 2018 s uzávěrkou na jaře 2019.

Kdy: 14. května 2018 od 10:00 do 15:00

Kde: Kounicův sál (5. patro), rektorát MU

Registrace: zde

Více článků

Přehled všech článků