Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II

Výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II

18. 1. 2021 Veronika Mattesová


Aktivita – Asistence

Dotační program Jihomoravského kraje umožňuje žadatelům z okruhu výzkumných organizací získání finanční podpory do max. výše 1 mil. Kč (včetně 20% spolufinancování) na rozpracování strategických projektových záměrů, které vycházejí z detailní znalosti krajského inovačního systému a odpovídají jeho reálným potřebám. Příjemce podpory rozpracuje projektový záměr tak, aby mohl být předložen do relevantní výzvy v rámci národních, nebo mezinárodních programů. Finanční podpora bude poskytnuta omezenému počtu strategických projektů, které budou vybrány na základě transparentních výběrových kritérií, definovaných ve výzvě.

Výše finančních prostředků na danou výzvu: 8 mil. Kč

 

Harmonogram

Příjem žádostí: 1. 2. 2021 - 31. 3. 2021.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.