Soutěž GAČR 2022

V průběhu soutěžní lhůty věnujte prosím pozornost této aktualitě.

11. 3. 2021 Alžběta Dvořáková

Harmonogram pro odevzdání návrhů na GAČR do 22. 4. 2021

 • Etická komise: co nejdříve, nejpozději do 23. 3. 2021 do 18hod.  (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.; jancekova.blanka@mail.muni.cz)
 • Kontrola nastavení ON na PO: do 6. 4. 2021
 • Termín odevzdání draftu na kontrolu na EO: do 9. 4. 2021
 • Termín odevzdání draftu na kontrolu na VaV: do 12. 4. 2021
 • Termín odevzdání finalizovaného návrhu: do 19. 4. 2021

 

Harmonogram pro odevzdání návrhů LA SNSF do 1. 4. 2021

 • Etická komise: co nejdříve, nejpozději do 23. 3. 2021 do 18hod. (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.; jancekova.blanka@mail.muni.cz)
 • Kontrola nastavení ON na PO: do 20. 3. 2021
 • Termín odevzdání draftu na kontrolu na EO a VaV: do 23. 3. 2021 
 • Termín odevzdání finalizovaného návrhu: do 6. 4. 2021

 

Harmonogram pro odevzdání návrhů LA FWF, DFG - průběžné výzvy

 • Etická komise: co nejdříve, nejpozději do  před podáním návrhu (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.; jancekova.blanka@mail.muni.cz)
 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: do 7 dnů před odevzdáním zahraničního návrhu
 • Termín odevzdání finalizovaného návrhu: do 4 kalendářních dnů po odevzdání zahraničního návrhu

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů Standardních projektů, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP IN, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUT, Mezinárodní bilaterální projekty a projekty hodnocené na principu Lead Agency s GAČR v roli hlavní organizace i partnerské organizace.

Návrhy projektů se připravují v aplikaci GRIS. Ve Vašem návrhu přidělte přístupová práva pro VaV - username zde. Návrhy musí být evidovány v ISEP - Editor návrhů projektů. Před odesláním návrhu datovou schránkou na GAČR musí být schválena průvodka.

Vyhlášené soutěže:

Standardní projekty - jsou zaměřeny na podporu základního výzkumu, o podporu mohou žádat navrhovatelé v jakékoliv fázi vědecké kariéry bez věkového omezení. Termín uzávěrky GAČR 22. 4. 2021

Mezinárodní bilaterální projekty - jedná se o podporu společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmu do mezinárodní spolupráce. Veřejná soutěž je vyhlášena ve spolupráci s  Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF) a São Paulo Research Foundation (FAPESP). Termín uzávěrky GAČR 22. 4. 2021

Projekty JUNIOR STAR - jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků, kteří mají k 30. 9. 2020 nejvýše 8 let od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu). Cílem je podpořit excelentní základní výzkum a umožnit začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí, krátkodobé opakované výzkumné pobyty, a další). Termín uzávěrky GAČR 22. 4. 2021

Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (OUT) - cílem této soutěže je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci. Termín uzávěrky GAČR 8. 4. 2021

Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IN) - projekty pro vynikající zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kterým bude umožněna realizace vlastního vědeckého záměru na instituci v ČR. Termín uzávěrky GAČR 22. 4. 2021

Projekty LA - GAČR hlavní organizace - v rámci iniciativy Weave ve spolupráci s Austrian Science Fund (FWF—Rakousko), German Research Foundation (DFG—Německo), National Science Centre (NCN—Polsko), Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko), Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko) a National Research Fund (FNR—Lucembursko). Termín uzávěrky GAČR 22. 4. 2021

Projekty LA - GAČR partnerská organizace - v rámci iniciativy Weave ve spolupráci s Austrian Science Fund (FWF—Rakousko), German Research Foundation (DFG—Německo), National Science Centre (NCN—Polsko), Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko), Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko). SNSF má stanoveny dva termíny uzávěrek, a to 1. 4. a 1. 10. 2021. FWF a DFG mají vyhlášeny kontinuální výzvy. NCN a ARRS budou výzvy vyhlašovat na podzim.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.