Soutěž GAČR 2023

Věnujte prosím pozornost této aktualitě - v průběhu soutěže mohou být informace aktualizovány.

Návrhy projektů v ISEPu musí být založeny do 28. března 2023.

23. 3. 2022 Alžběta Dvořáková GAČR

Aktualizace:

  • Přidány informace k stručnému popisu dat v C1
  • Interní termín pro založení návrhu projektu v ISEPu

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů do následujících výzev:

  • Standardní projekty- jsou zaměřeny na podporu základního výzkumu, o podporu mohou žádat navrhovatelé v jakékoliv fázi vědecké kariéry bez věkového omezení.
  • Mezinárodní bilaterální projekty - jedná se o podporu společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmu do mezinárodní spolupráce. Veřejná soutěž je vyhlášena ve spolupráci s  Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF) a São Paulo Research Foundation (FAPESP).
  • Projekty LA - GAČR hlavní organizace - v rámci iniciativy Weave ve spolupráci s Austrian Science Fund (FWF—Rakousko), German Research Foundation (DFG—Německo), National Science Centre (NCN—Polsko), Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko), Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko) a National Research Fund (FNR—Lucembursko).
  • Projekty LA - GAČR partnerská organizace - v rámci iniciativy Weave dle termínů zahraničních agentur zveřejněných v samostatných aktualitách.
  • Projekty EXPRO - cílem těchto projektů je vytvářet podmínky pro excelentní výzkum. Nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace je nutné podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.
  • Projekty JUNIOR STAR - jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků, kteří mají k 30. 9. 2020 nejvýše 8 let od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu). Cílem je podpořit excelentní základní výzkum a umožnit začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí, krátkodobé opakované výzkumné pobyty, a další).
  • Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (OUT) - cílem této soutěže je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci.
  • Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IN) - projekty pro vynikající zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kterým bude umožněna realizace vlastního vědeckého záměru na instituci v ČR.

Návrhy projektů se připravují v aplikaci GRIS. Ve Vašem návrhu přidělte přístupová práva pro VaV - username zde. Návrhy musí být evidovány v ISEP - Editor návrhů projektů. Před odesláním návrhu datovou schránkou na GAČR musí být schválena průvodka.

 

Odkazy na MS Teams:

Dokumenty :

Zadávací dokumentace :

Na co nezapomenout - checklist:

Důležitá data

Datum Popis
23.3.2022 Kontrola osobních nákladů na PO
25.3.2022 Kontrola draftů na EO
25.3.2022 Kontrola draftů na VaV
28.3.2022 9:00 Založení návrhu v ISEPu
5.4.2022 10:00 Odevzdání finalizovaných návrhů na VaV
7.4.2022 Termín GAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.