Specifický výzkum - vyhlášení soutěže

Podmínky soutěže programu Specifického výzkumu byly aktualizované. Pravidla upravená směrnicí MU č. 3/2020 odpovídají novým podmínkám MŠMT.

15. 9. 2020 Markéta Jurášová


Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v těchto kategoriích:

  1. Podpora studentských projektů specifického výzkumu.
  2. Podpora projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí.

Soutěž probíhá na úrovni jednotlivých fakult. Všechny fakulty se řídí stejnými zásadami studentské grantové soutěže stanovenými Směrnicí Masarykovy univerzity č. 3/2020 Pravidla Specifického vysokoškolského výzkumu.

Základní změny pravidel soutěže:

  • Nutnost oponentských posudků pro návrhy projektů (lze interní)
  • Řešitelský tým má nejvýše 50 osob
  • Podpora na studentský projekt/rok činí nejvýše 3 000 000 Kč (je-li řešitelem student doktorského studijního programu), nebo 5 000 000 Kč (je-li řešitelem akademický pracovník)
  • Podíl osobních nákladů na studenty na celkových osobních nákladech činí nejméně 75%
  • Výše režijních nákladů je stanovena na 20%

Způsob podání:

  • žádost se podává prostřednictvím interního Informačního systém pro evidenci projektů (ISEP), zvolením šablony "Specifický výzkum - podpora studentských projektů (14.9.2020-30.10.2020)" nebo "Specifický výzkum - studentské vědecké konference (14.9.2020-30.10.2020)"
  • podání žádosti podléhá schválení fakulty, která prostřednictvím aplikace ISEP stvrzuje, že žádost je v souladu s interními pravidly pro realizaci grantů.

 

Harmonogram

Workshop: 30. 9. od 9:00 MS Teams - prezentace zde

Soutěžní lhůta od 14. 9. do 30. 10. 2020

Interní termín do 20. 10. 2020

Realizace projektu od 1. 1. do 31. 12. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.