TA ČR hledá nové externí hodnotitelky a hodnotitele

21. 6. 2019

Technologická agentura ČR hledá nové externí hodnotitelky a hodnotitele

TA ČR hledá právě vás, kteří:

• jste odborníky na výzkum a inovace z akademického nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním

• výhodou bude, pokud máte zkušenosti s podáváním žádosti či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací

Jak probíhá spolupráce s TA ČR:

K hodnocení Vám přidělíme vždy takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. V průběhu nebo po skončení realizace podpořených projektů Vás můžeme požádat o vypracování posudků k průběžným nebo závěrečným oponentním řízením a také o osobní účast na nich.

Vzájemná komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Proto je nutné, abyste provedl/a před uzavřením rámcové smlouvy alespoň jeden ověřený vstup do informačního systému. 

Za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) Vám náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou součástí rámcové smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme po Vašem zařazení do databáze oponentů TA ČR. 

Jak se registrovat:

Nejprve je potřeba mít vytvořený účet v informačním systému ISTA. Po přihlášení do systému pak vyberte v menu Hodnotitelé → Registrace oponenta. 

 

Podrobné instrukce naleznete na webových stránkách TA ČR. 

S dotazy se prosím obracejte na e-mail: hodnotitele@tacr.cz

 

Více článků

Přehled všech článků