TAČR SIGMA - vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2: začínající výzkumníci/výzkumnice

9. 2. 2023 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. února 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

V projektu musí figurovat minimálně jedna výzkumná organizace a minimálně jeden malý podnik. Maximální výše podpory je 85%. Maximální výše podpory finanční podpory na projekt je 5 mil. Kč. Řešitelský tým musí tvoří jen mladí výzkumníci do 35 let, povolená je pozice mentora. Další osoby v týmu (techničtí a administrační pracovníci nejsou omezeni věkem).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Všechny informace jsou na webu TAČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 9. února 2023 v 9:00 a končí dnem 5. dubna 2023.

V případě zájmu prosím neprodleně kontaktuje Oddělení výzkumu a vývoje, nejpozději do 15. března.

 

Důležitá data

Datum Popis
15.3.2023 Termín VaV pro informování o podávání projektu
5.4.2023 16:29 Konec soutěžní lhůta
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.