TAČR vyhlásil 6. veřejnou soutěž programu Prostředí pro život

4. 7. 2022 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta končí dnem 14. září 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:
    -Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) 
    -Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

Pro uchazeče 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život bude TAČR pořádat online informační seminář, který proběhne 18. července 2022 od 10:30 hod.

Veškeré informace nalezne zde.
V případě zájmu o zapojení se do této soutěže prosím neprodleně kontaktuje Oddělení výzkumu a vývoje.

Důležitá data

Datum Popis
18.7.2022 10:30 Online informační seminář
14.9.2022 Konec soutěžní lhůty 6. veřejné soutěže.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.