TAČR ZÉTA - plánované vyhlášení výzvy

TAČR předpokládá vyhlášení 4. VS v programu ZÉTA dne 9. října 2019.

8. 8. 2019 Monika Kellnerová

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 4. VS v programu ZÉTA dne 9. října 2019

Program Zéta je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35let včetně. Další zaměření programu spočívá v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen. 

Minimální délka projektu je stanovena na 12 měsíců a maximální na 24 měsíců. Řešitelský tým by se měl skládat z minimálně 3 mladých výzkumníků (studentů) a jednoho mentora. Zahájení řešení projektu je stanoveno na 1.5. 2020. 

Více informací včetně předběžných parametrů naleznete na oficiálních webových stránkách TAČR  pod tímto odkazem

V případě zájmu o podání projektu se, prosím, obraťte na oddělení VaV na Mgr. Moniku Kellnerovou (kellnerova@phil.muni.cz).

Více článků

Přehled všech článků