Technologická agentura ČR vyhlásí 9.5. 2. VS programu ÉTA

TA ČR zveřejnil termín druhé veřejné soutěže programu ÉTA pro humanitní a společenské vědy.

10. 4. 2018 Marie Skřivanová

Dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Na rozdíl od 1. veřejné soutěže v případě aplikačního garanta TA ČR informuje, že podnik může být aplikačním garantem pouze v případě, že bude i uchazečem projektu. Důvodem je minimalizace rizik nedovolené veřejné podpory.
Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
Maximální míra podpory za projekt bude 80 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována. Důvodem je sladění maximální možné míry podpory na program s mírou podpory na projekt. Projekt bude možné v případě výzkumných organizací nebo územních samosprávných celků nadále dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů.

Informace TA ČR ze setkání k hodnocení 1. VS na odkazu zde.

Více článků

Přehled všech článků