Termín vyhlášení programu TAČR SIGMA dílčího cíle 3

8. 9. 2022 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky stanovila datum vyhlášení dílčího cíle 3 nového programu SIGMA na 26. října 2022.

Záměrem dílčího cíle 3 je posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity Programu ÉTA.

Cílem programu SIGMA je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí.

Jedná se o jediný, komplexní a dlouhodobý nástroj TA ČR na podporu projektů aplikovaného výzkumu. Trvání programu je 2022-2029 na osm let, po roce 2029 se očekává jeho prodloužení.

Celkové výdaje na program jsou 9 miliard Kč. Intenzita podpory bude až 100%, v průměru ale 80% (bude vždy specifikováno s každou soutěží).

Byly definovány následující dílčí cíle:

  • DC1 - Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu
  • DC2 - Začínající výzkumníci/výzkumnice a rovné příležitosti (pokračování programu ZÉTA)
  • DC3 - Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) (pokračování programu ÉTA)
  • DC4 - Mezinárodní spolupráce (pokračování programů DELTA2 a ERA-NET)
  • DC5 - Průřezová podpora (aktuální VaV potřeby, dlouhodobé VaV záměry, regionální inovace, systémová opatření)

Parametry soutěže jsou teprve v přípravě a budou zveřejněny na webových stránkách TAČR.

Výzvy připravované v rámci nového programu představí zástupce Technologické agentury ČR 5. října 2022 v 9.00. Akce proběhne hybridně. Informace k ní a přihlášku k prezenční účasti najdete zde.

 

Důležitá data

Datum Popis
26.10.2022 Datum vyhlášení programu.
5.10.2022 9:00 Představení programu zástupcem TAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.