Vyhlášena 2. VS ZÉTA TA ČR

13. 9. 2018 Marie Skřivanová

TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž v programu TA ČR Zéta, který se zaměřuje na podporu spolupráce aplikační sféry a mladých výzkumných pracovníků a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů.

Soutěžní lhůta je od 13. 9. 2018 do 25. 10. 2018.

Interní termín fakulty pro založení návrhu v ISEP je 18. 10. 2018. Návrhy po tomto termínu nebude možné do soutěže podat. Prosíme zájemce o podání návrhu, aby kontaktovali Mgr. Marii Skřivanovou (skrivanova@phil.muni.cz).

Podrobnější informace včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách poskytovatele: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta/zeta-druha-verejna-soutez.html

TA ČR pořádá k této výzvě 18. 9. informační odpoledne v Praze, v rámci kterého se účastníci dozvědí jak informace ze zadávací dokumentace (lze sledovat online), tak během celého odpoledne proběhnou osobní konzultace se zaměstnanci TA ČR a matchmaking. Akce bude jistě dobrým zdrojem inspirace pro samotné zájemce o podávání návrhů. Na TA ČRship je možné se registrovat zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1400-tacrship-zeta-18-zari-ve-snemovni7-pozvani-na-akci-k-2-verejne-soutezi.html

Seminář RMU se bude konat 20. 9. ve Velké zasedací místnosti Rektorátu, prosíme zájemce z řad akademických pracovníků, aby se přihlásili zde: https://docs.google.com/forms/d/15rELMfkG5cKCxgxBpTdSsDYu-CSxkwn9phShVbkm2pU/edit

Více článků

Přehled všech článků