Vyhlášení 1. VS v programu TA ČR KAPPA

1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA je financovaná z Fondů EHP a Norska.

20. 11. 2019 Alžběta Dvořáková


Byla vyhlášena 1. VS v programu TA ČR KAPPA, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací, a to včetně společenských, humanitních a uměnovědných oborů.

Dne 2. 12. 2019 se v době od 14 do 16 hodin uskuteční setkání k výzvě. Seminář se bude konat v místnosti A11/334, Lékařská fakulta Univerzitní kampus, Kamenice 5. K dispozici je program s možností registrace.

Základní údaje k vyhlášené veřejné soutěži:

  • Rozpočet: 500.000 - 1.500.000 EUR
  • Maximální výše podpory: 96%; přičemž žadatel nebo jeden z partnerů musí splnit míru spolufinancování 20%
  • Délka řešení projektu: min. 2 roky, nejdéle do 30. 4. 2024
  • Žadatel musí být z České republiky; partner musí být z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska (donorské státy), v případě tématu "Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého" (CCS) musí být partner z Norska
  • Návrhy se podávají v systému ISTA a musí být v anglickém jazyce

V případě zájmu o podání projektu kontaktujte, prosím, na oddělení VaV FF Ing. Alžbětu Dvořákovou (alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz; tel. 3341)

Dokumenty a odkazy k vyhlášené soutěži:

Harmonogram

Soutěžní lhůta: 21. 11. 2019 - 27. 2. 2020 16:30

Seminář pro žadatele: 2. 12. 2019 14:00 - 16:00, Univerzitní kampus, místnost A11/334

Fakultní termín pro podání přihlášky:

Další důležité termíny:

Zveřejnění výsledků: září 2020

Zahájení řešení projektu: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2021

Právní odbor

CTT

Etická komise (příjem žádostí): 


Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková
telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků