Vyhlášení 3. VS v programu TA ČR ÉTA

25. 9. 2019 Monika Kellnerová

 

Byla vyhlášena 3. VS v programu TA ČR ÉTA, který je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Technologická agentura ČR vydala Příručku pro uchazeče, kterou naleznete zde. 

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta, který má sídlo v České republice. Více informací o roli aplikačního garanta naleznete pod tímto odkazem

Odkaz na zadávací dokumentaci pro uchazeče naleznete zde.

Další informace naleznete na dokumentovém serveru RMU, kde budou postupně přibývat informace. 

Odkaz na informační list FF naleznete zde

Dne 2. 10. 2019 se uskutečnilo setkání k výzvě, prezentaci naleznete pod tímto odkazem.

V případě zájmu o podání projektu kontaktujte, prosím, na oddělení VaV FF Mgr. Moniku Kellnerovou (kellnerova@phil.muni.cz; tel. 5531)

Harmonogram

Soutěžní lhůta: 19. 09. 2019 – 31. 10. 2019

Fakultní termín pro podání přihlášky: 25. 10. 2019

Zahájení řešení projektu: 1. 4. 2020

Konec řešení projektu: do 31. 12. 2023

Délka řešení projektu: 12-45 měsíců

Další důležité termíny:

Právní odbor: do 23. 10. 2019 (Mgr. Radim Kunc; kunc@rect.muni.cz)

CTT : 23. 10. 2019 (Mgr. Hana Půstová; pustova@ctt.muni.cz)

Etická komise (příjem žádostí): 15. 10. 2019 do 18.00 (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.; jancekova.blanka@mail.muni.cz)


Kontaktní osoba

Mgr. Monika Kellnerová
telefon: 549 49 5531
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků