Vyhlášení 4. VS TAČR ÉTA

30. 4. 2020 Monika Kellnerová TAČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související
s pandemií COVID-19.

Veřejná soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace, na něž důsledky pandemie COVID-19 poukázaly.

Vtomto ohledu se může jednat zejména o výzkumná a inovativní řešení v oblastech následujících výzev jako jsou:

-etika a rozhodování o léčbě, sociální a zdravotní péče;

-inovace (zejm. s využitím moderních technologií) ve vzdělávání;

-nové způsoby práce, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, způsoby řízení s využitím nových technologií;

-nové možnosti mezilidské komunikace a společenské interakce;

-nové obchodní modely a digitální distribuční kanály pro zboží, služby a kulturní, umělecké a mediální obsahy, role médií a informačních technologií v krizové situaci;

-psychologické, sociální, kulturní dopady pandemie a inovativní řešení, jak se k podobným pandemiím v budoucnu postavit tak, aby tyto dopady byly minimální;

-domácí násilí, nerovnosti, chudoba aj.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být výzkumné organizace a podniky. 

*V ISTA se jako uchazeči typu podnik mohou hlásit rovněž právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky).

Pravidla financování

Maximální částka na jeden projekt : 4 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt: 80%

Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 20 % musí příjemci hradit z ostatních zdrojů.

 

Zadávací dokumentaci a další relevantní dokumenty TAČR naleznete pod tímto odkazem.

Odkaz na podklady z RMU zde.

Odkaz na informační list FF zde.

V případě zájmu o podání projektu kontaktujte, prosím, na oddělení VaV FF Mgr. Moniku Kellnerovou (kellnerova@phil.muni.cz; tel. 5531).

Harmonogram

Soutěžní lhůta: 30. 4. - 15. 6. 2020

Fakultní termín pro podání přihlášky: 8. 6. 2020

Zahájení řešení projektu:

nejdříve 1. 7. a nejpozději 1. 12. 2020 

Konec řešení projektu: do 30. 11. 2022

Délka řešení projektu: až 24 měsíců

Další důležité termíny:

Právní odbor: do 5.6. 2020

CTT : do 5.6. 2020

Etická komise: do 25.5. 2020

 Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.