Vyhlášení celouniverzitní soutěže

2. 9. 2021 Markéta Jurášová IGA

IGA MU formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Je financována z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci realizovaného projektu IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Rektor vyhlašuje celouniverzitní soutěž na podporu studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje na základě výše uvedeného projektu IGA MU dle Frascati manuálu, 2015, a to ve vědních oblastech:

  1. přírodní vědy,
  2. lékařské a zdravotnické vědy,
  3. společenské vědy,
  4. humanitní vědy a umění.

Způsob podání:

  • žádost se podává prostřednictvím interního Informačního systém pro evidenci projektů (ISEP), zvolením šablony "Interní grantová agentura MU (1.9.2021-18.10.2021)"
  • žádost je vyplněna a předložena v anglickém jazyce
  • žádost je potřeba podat do stanoveného interního termínu, a to včetně rozpočtu schváleného Ekonomickým oddělením FF
  • podání žádosti podléhá schválení fakulty, která prostřednictvím aplikace ISEP stvrzuje, že žádost je v souladu s interními pravidly pro realizaci grantů

Realizace studentského grantu je zahájena 1. ledna 2022 a ukončena 31. prosince 2022. Závěrečná zpráva o činnosti, zhodnocení realizace studentského grantu hodnoticím panelem proběhne v období leden – březen 2023.

Důležitá data

Datum Popis
10.10.2021 Etická komise - odevzdání návrhu k posouzení
10.10.2021 Interní termín pro odevzdání návrhu
18.10.2021 Konec soutěžní lhůty
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba EO

Michaela Jedličková Svobodová

telefon: 549 49 6821
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.