Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020

28. 5. 2019 Markéta Jurášová MŠMT

V rámci CRP 2020 je vyhlášen program určený ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR (pouze veřejné vysoké školy ČR). Univerzita má možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu)                                                 - na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy,             - výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+)               - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol,                             - výše podpory 5.000 – 20.000 tis. Kč na projekt.

Masarykova univerzita již zahájila na úrovni Vedení MU diskusi o záměrech, které bude do soutěže předkládat, především tedy o projektech „v limitu“. O těchto projektech rozhoduje vedení unvierzity. 

Přihlášky projektových záměrů v režimu rozsáhlých projektů 18+ jsou otevřené a sběr záměrů bude probíhat do konce srpna. Již nyní však uvítáme jakoukoli informaci o plánovaném projektu. 

Podmínky pro rozsáhlé projekty 18+ (dle rozhodnutí rektora):

  • Vedení univerzity nebude omezovat počet projektů, o všech projektových záměrech bude průběžně informováno a s jejich předložením musí souhlasit.
  • Dopad projektového záměru na více hospodářských středisek.
  • U pokračujících projektů provést revizi realizovaných výstupů v r. 2019, co má pokračování projektu přinést, jaké budou konkrétní navazující výstupy.
  • Sběr projektových záměrů probíhá průběžně. První kolo sběru rozpracovanějších záměrů proběhne k datu 31. srpna 2019 a druhé kolo k 30. září 2019.

Další informace k přípravě projektů CRP 2020, postupu na půdě univerzity a termínech budou následovat.

Uzávěrka žádostí: 31. října 2018

Více informací k vyhlášené výzvě: stránky MŠMT


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.