Vyhlášení soutěže LA NCN 2025

Interní termíny byly upraveny.

21. 9. 2023 Alžběta Dvořáková GAČR

Polská agentura Narodowe Centrum Nauki (NCN) a GAČR vyhlásily v rámci iniciativy Weave společnou výzvu k podávání projektů, které budou hodnoceny na principu "LA" (Lead agency) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

Projektové návrhy podané do této výzvy se budou započítávat do max. počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025, tzn. návrhy projektů podané do této výzvy se budou započítávat do max. počtu návrhů výzev vyhlášených v únoru 2024.

Česká část návrhu bude vyplněna ve formuláři v aplikaci GRIS - zvolením výzvy "Lead Agency - Partner Organization - 2025 - NCN (Poland)".  Povinnou přílohou české části návrhu je kopie návrhu projektu podaného k zahraniční agentuře. Česká část návrhu se odesílá datovou schránkou. 

Nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení (vč. požadovaných mezd) nebo jiných informací může vést na straně NCN k vyřazení projektu z formálních důvodů.

Odkaz na sjednání konzultace s Ing. Dvořákovou:

Konzultace na VaV

Důležitá data

Datum Popis
4.12.2023 Kontrola osobních nákladů na PO
6.12.2023 Kontrola na EO
6.12.2023 Kontrola na VaV
15.12.2023 Termín odevzdání návrhů k NCN
19.12.2023 Termín odevzdání finalizovaného návrhu pro GAČR
22.12.2023 Termín odevzdání na GAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.