Vyhlášení výzvy na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept, GAMA 2a - 2 sloupce

6. 12. 2019 Monika Kellnerová


Centrum pro transfer technologií vyhlašuje Výzvu č. 012020 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. Jedná se o první výzvu v rámci programu TA ČR Gama 2.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MUNI prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. 

  • délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců
  • maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 800 000 Kč
  • minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč
  • sběr žádostí 4. 12. 2019 - 10. 1. 2020

Více informací naleznete pod tímto odkazem

 

V případě zájmu o podání přihlášky, prosím, kontaktujte Mgr. Moniku Kellnerovou na oddělení VaV FF MU (kellnerova@phil.muni.cz). 

Harmonogram

Sběr žádostí: 4.12. 2019 - 10. 1. 2020 

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Monika Kellnerová
telefon: 549 49 5531
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků