Vyhlášení výzvy OP PIK na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu IX programu podpory Aplikace za účelem podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

22. 6. 2021 Dagmar Navrátilová Operační programy

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb v rámci podporované aktivity:
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Žadatelem je vždy podnikatelský subjekt, Masarykova univerzita se může zapojit jako partner s finančním příspěvkem (spolupříjemce).

Způsobilé výdaje projektu zahrnují i náklady na smluvní výzkum.

Více informací naleznete ZDE.

Harmonogram

Datum ukončení příjmu žádostí:
31. 7. 2021 


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.