Výsledky 2VS ÉTA TAČR

1. 11. 2018 Marie Skřivanová

TAČR v roce 2018 vypsal 2. veřejnou soutěž programu ÉTA pro humanitní a společenské vědy. Zatímco v prvním kole se FF MU zapojila do soutěže s 6 návrhy, z nichž byly úspěšné 4, ve druhém kole bylo podáno 12 návrhů, z toho 3 jako partnerské a uspělo jich následujících osm:

1. Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Horáková Jana, doc. Mgr. Ph.D.)
2. Potenciál migrace. Přínos (nejen) ruských emigrantů meziválečné Evropě (Foletti Ivan, doc. MA, Docteur ès Lettres)
3. Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v mas-up virtuálním prostředí (Černý Michal, RNDr.)
4. Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Hlaďo Petr, doc. PhDr. Ph.D.)
5. Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí (Mazáčková Jana, Mgr. Ph.D.)
6. Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (Hlaváčková Dana, Mgr. Ph.D.)
7. Interaktivní odborné knihy - redefinice elektronického publikování v oblasti non-fikce (Lorenz Michal, PhDr. Ph.D.)
8. Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely (Kubíček Petr, doc. RNDr. CSc.; na FF dr. Šašinka)

Řešitelé nyní čekají na Rozhodnutí o podpoře návrhu projektu, které bude ještě podrobněji specifikovat podmínky řešení a finanční rozpočet. Začátek řešení projektů je 1. 1. 2019.

Úspěšným řešitelům gratulujeme!

RMU pořádá 29. 11. 2018 od 10:00 seminář k nově zahájeným projektům TAČR ve Velké zasedací místnosti RMU. Registrace zde.

Doporučujeme rovněž účast na semináři Centra pro transfer technologií, který se bude konat k problematice autorských práv přímo na FF v Zasedací místnosti děkanátu dne 26. 11. 2018 od 9:00. Registrace http://bit.ly/autorskepravoFF.

Informace o všech podpořených a nepodpořených projektech na webu TAČR zde: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta/1494-vyhlaseni-vysledku-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-eta.html

 

Více článků

Přehled všech článků