Výsledky soutěže Grantový fond děkana FF

22. 3. 2021 Děkanský grant


Komise Grantového fondu pro akademické pracovníky FF MU vyhodnotila 13 návrhů. Z nich vybrala a děkanovi FF MU předložila ke schválení 8. Děkan FF MU vyslovil souhlas s financováním projektů těchto řešitelů:

Kaňáková Hladíková Ludmila, Mgr. et Mgr. Ph.D.

P-XRF data baseline for the micro-region of Těšetice-Kyjovice – Sutny site of the Lengyel culture.

Řehulková Hana, Mgr. Ph.D.

Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění

Rychetská Magdaléna, Mgr. Bc. M.A., Ph.D.

Christianity and authoritarian regime in Chinese societies

Divizia Paolo, doc. Dottore di Ricerca

The Medieval French translations (XIV-XVI century) of the Fiore di virtù, anonymous moral treatise written in Bologna, circa 1313-1323

Valeš Tomáš, Mgr. Ph.D.

Smysl pro Rubense: Jakob Matthias Schmutzer (1733–1811) a recepce flámského malířství na sklonku 18. století

Palladino Adrien, M.A., Ph.D.

Material Histories of Late Antique Culture – from reliquaries to diptychs

Cusimano Christophe Gérard L., doc.

Opakování a Alzheimerova choroba : analýza diskurzu

Kalhous David, doc. Mgr. Ph.D.

Přemysl Otakar II. a jeho vládnutí


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.