Výzva - Career restart

14. 9. 2021 Alžběta Dvořáková GAMU

Cílem programu CAREER RESTART je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

POZOR - v letošním roce se předpokládá udělení 10 grantů.

Základní informace:

  • Alokace: 3 mil. Kč / rok.
  • Roční rozpočet: 500 tis. Kč.
  • Délka financování: 2 roky.
  • Posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU - úvazek min. 0,5 FTE (PhD studium = 0,6FTE).
  • Navrhovatel prokáže dokončené Ph.D. studium.
  • Navrhovatel je autorem (prvním, korespondenčním, nebo jinak významným - podle oborových specifik) alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením šablony "Grantová agentura MU: CAREER RESTART (01. 09. - 15. 10.)". Návrh projektu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být ve stanovených termínech vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím. 

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

  • Formulář návrhu
  • Vyjádření vedoucího pracoviště, kde bude projekt realizován, k začlenění navrhovatele do pracoviště, jeho potenciálu pro rozvoj pracoviště a potenciálu pro kariérní rozvoj
  • Schválená průvodka – pdf vygenerované z ISEP

Důležitá data

Datum Popis
15.10.2021 Termín podání návrhů
11.10.2021 Interní termín pro kontrolu VaV
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.