Výzva - Career restart 2024

6. 9. 2023 Alžběta Dvořáková GAMU

Cílem programu CAREER RESTART je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

Základní informace:

  • Předpokládá se udělení 10 grantů.
  • Roční rozpočet: 500 tis. Kč.
  • Délka financování: 2 roky.
  • Posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU - úvazek min. 0,5 FTE (PhD studium = 0,6FTE).
  • Navrhovatel prokáže dokončené Ph.D. studium.
  • Navrhovatel je autorem (prvním, korespondenčním, nebo jinak významným - podle oborových specifik) alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.
  • Nástup zpět do práce v termínu po 15. 10. 2022.

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením šablony "Grantová agentura MU: CAREER RESTART (01. 09. - 13. 10.)". Návrh projektu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být ve stanovených termínech vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím. 

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

  • Formulář návrhu
  • Vyjádření vedoucího pracoviště, kde bude projekt realizován, k začlenění navrhovatele do pracoviště, jeho potenciálu pro rozvoj pracoviště a potenciálu pro kariérní rozvoj

Důležitá data

Datum Popis
5.10.2023 12:00 Interní termín na kontrolu VaV
13.10.2023 Termín podání návrhů
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.