Výzva k podávání návrhů LA ARRS 2023

19. 1. 2023 GAČR

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) spolu s Grantovou agenturou ČR (GAČR) vyhlásily v rámci iniciativy Weave společnou výzvu k podávání projektů, které budou hodnoceny na principu "LA" (Lead agency) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. 

Projekty podané do této výzvy se budou započítávat do max. počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. To znamená, že se započítává do limitu projektů podaných v minulém roce.

Česká část návrhu bude vyplněna ve formuláři v aplikaci GRIS. Projekty jsou max. tříleté - GAČR umožňuje délku trvání projektu 2 nebo 3 roky. Povinnou přílohou české části návrhu je kopie návrhu projektu podaného k zahraniční agentuře. Česká část návrhu se odesílá datovou schránkou.

O záměru podávat návrh projektu do této soutěže informujte co nejdříve založením návrhu v ISEPu. V případě úpravy termínů budou informace aktualizovány a aktualita znovu rozeslána.

Sjednání konzultace Ing. Dvořáková

Důležitá data

Datum Popis
1.1.0001 Kontrola návrhů na PO
1.1.0001 Kontrola návrhů na EO
21.2.2023 Kontrola návrhů na VaV
28.2.2023 Termín odevzdání k ARRS
3.3.2023 Termín odevzdání finalizovaného návrhu
7.3.2023 Termín odevzdání na GAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.