Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu GAMA 2 „Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě“

14. 9. 2021 Veronika Mattesová TAČR

Od dnešního dne Centrum pro transfer technologií (CTT) MU vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových návrhů na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept – v rámci programu TA ČR GAMA 2.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-11 měsíců. Dílčí projekt musí být ukončen do 30. 11. 2022. Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je leden 2022. Řešitel může být vyzván k představení svého projektového návrhu Radě pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Podrobnější informace vč. žádosti a povinných příloh naleznete na dokumentovém serveru CTT zde

Důležitá data

Datum Popis
14.9.2021 Zahájení sběru žádostí na získání finanční podpory pro realizaci Dílčích projektů
15.10.2021 Ukončení příjmu projektových žádostí. 
20.10.2021 Deadline pro doručení vytištěné a podepsané projektové žádosti (na CTT). 
Exportovat do osobního kalendáře

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.