Výzva - Mezioborové výzkumné projekty

13. 9. 2021 Alžběta Dvořáková GAMU

Cílem Mezioborových výzkumných projektů (INTERDISCIPLINARY) je iniciovat mezioborovou spolupráci na nových tématech; vytvořit předběžné výsledky s cílem ověřit proveditelnost ambiciózních mezioborových projektů; připravit „groundwork" pro žádosti o externí granty (ERC Synergy atp.).

Podmínkou pro další hodnocení je mezioborovost – spolupráce výzkumníků, kteří oborově spadají do minimálně dvou domén ze tří možných: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities podle systému hodnocení používaného pro granty Evropské výzkumné rady (ERC). Současně je třeba prokázat, že se jedná o vyvážené partnerství, nikoliv servis. Důležitým faktorem je také podpora zahájení nové spolupráce – projekty řešitelů, jejichž spolupráce byla již dříve financována z GAMU podprogram Mezioborové výzkumné projekty, budou vyloučeny z hodnocení v rámci primární administrativní kontroly.

Základní informace:

  • Alokace: 6 mil. Kč/rok
  • Předpokládaný počet projektů: 3 projekty
  • Roční rozpočet na projekt: 2 mil. Kč/rok
  • Délka projektu: 3 roky

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením šablony "Grantová agentura MU: INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty (01. 09. - 15. 10.)". Návrh projektu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být ve stanovených termínech vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím. 

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

  • Formulář návrhu
  • Čestné prohlášení hlavního řešitele na předepsaném formuláři
  • Rozpočet – pdf vygenerované z ISEP
  • Schválená průvodka ze všech spolupracujících HS – pdf vygenerované z ISEP

Důležitá data

Datum Popis
28.9.2021 Interní termín - kontrola osobních nákladů na PO
4.10.2021 Interní termín - kontrola rozpočtu ne EO
8.10.2021 Interní termín - kontrola návrhu
13.10.2021 Interní termín odevzdání finálního návrhu 
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.