Výzva MKČR NPO: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace

9. 6. 2022 Libor Zajíc MKČR

NPO: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace

Cílem výzvy je podpořit výzkumnou, rešeršní, analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů Ministerstva kultury. Podpořeny budou zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace. Popis podporovaných aktivit: sběr kvantitativních i kvalitativních dat, vyhodnocení a analýza datových souborů, případové a srovnávací studie, rešerše, mapování potřeb, aktualizace již publikovaných dokumentů. Program je určen pro právnické osoby, sídlící na území ČR, s výjimkou státních příspěvkových organizací. O dotaci na výzkumné projekty mohou žádat profesní asociace, oborové platformy, kulturní a výzkumné organizace, vysoké školy a další.

Žádost o dotaci je nutno podat elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí: http://isprofin.mfcr.cz/rispf

13. 6. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin se v prostorách MK uskuteční seminář pro žadatele o dotaci.

Žádosti je možné podávat v období od 6. 6. 2022 do 8. 7. 2022 do 24.00 hod.

Veškeré informace o této výzvě naleznete na stránkách MKČR.

V případě zájmu prosím neprodleně kontaktujte Oddělení výzkumu a vývoje.

Důležitá data

Datum Popis
13.6.2022 10:00 Seminář pro žadatele o dotaci v budově MKČR.
8.7.2022 23:59 Konec lhůty pro podávání žádostí.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.