Výzva OP VVV PO 3 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

1. 11. 2018 Dagmar Navrátilová

Dne 31. 10. 2018 byla vyhlášena výzva OP VVV v PO 3 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Termín odevzdání žádostí je 28. 2. 2019.

Za MUNI je možné podat 2 projekty.

Cílem výzvy je:      

  • Zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení.
  • Podpořit inovace výuky např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo pomocí nově vytvořených digitálních vzdělávacích zdrojů, ve kterých budou využity primární zdroje kulturních/paměťových institucí, science center a ekocenter.
  • Zajistit metodickou i technickou podporu pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Propagovat inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šířit příklady dobré praxe ve školách.

Bližší informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Více článků

Přehled všech článků