Fond rozvoje MU

Interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity

O grantu

Rektor MU vyhlašuje pro rok 2019 interní soutěž o podporu projektů v těchto tematických okruzích:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů;
  2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

NOVINKY:

Pro rok 2019 je interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena standardně pro studentské i akademické projektové záměry. Nově se však mohou do soutěže hlásit se svými projekty také všichni další zaměstnanci univerzity (v rámci tematického okruhu A). 

Novinkou je také možnost předkládat projektové záměry, které jsou cíleny na podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků (v tematickém okruhu A). Tyto projekty pak nemusí být vázány na konkrétní studijní program/obor. 

Letos poprvé jsou pravidla soutěže dostupná rovněž v angličtině.

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ:

Návrhy projektů je možné zadávat do ISEP 1.-31. 10. 2018. Interní uzávěrka na FF je stanovena na 24. 10. kdy musí být návrh projektu založen v ISEP. Návrhy po tomto termínu nebude možné administrovat. Projekty musí projít kontrolou na ekonomickém oddělení, po založení návrhu v ISEP a vyplnění záložky rozpočet kontaktujte Janu Šabrňákovou (sabrnakova@phil.muni.cz) s prosbou o kontrolu.

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity. V projektových záměrech NELZE žádat o investiční prostředky a celková finanční podpora pro jeden projekt může být min. 50.000,- Kč, max. 100.000,- Kč.

Projektové záměry se podávají prostřednictvím ISEPu - Editor návrhů projektů. Stručný návod jak založit návrh projektu FRMU naleznete zde.

Interní soutěž byla vyhlášena dne 19. 9. 2018. Pravidla soutěže FRMU 2019 ke stažení zde.

Harmonogram soutěže

Podávání návrhů prostřednictvím ISEP: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018

Fakultní termín pro založení návrhu: 24. 10. 2018

Termín odevzdání návrhů na kontrolu EO FF MU: průběžně kontaktujte

Termín odevzdání návrhů na kontrolu OVaV: průběžně kontaktujte

Zveřejnění výsledků: 21. 12. 2018

Zahájení řešení projektů: 1. 1. 2019

Předložení závěrečné zprávy:  31. 1. 2020

Výsledky soutěže v minulých letech

Výsledky soutěže FR MU 2017

Na FF bylo do soutěže přihlášeno 65 projektů (23 studentských a 42 akademických), přijato bylo 33 projektů (13 studentských a 20 akademických).

Výsledky na webu Odboru pro rozvoj.

Informace k hodnocení návrhů projektů z roku 2017 jsou v ISEPU v záložce Schvalování.

Výsledky soutěže FR MU 2016

V roce 2016 bylo k hodnocení na OPR RMU přijato celkem 339 projektových návrhů, komise přijala k realizaci 147 z nich.

Výsledky - akademické projekty

Výsledky - studentské projekty

Stručné komentáře členů hodnotící komise k jednotlivým projektům jsou uvedeny přímo v databázi ISEP u každého projektu na záložce "Schvalování". Toto se týká i neúspěšných projektů.

Výsledky soutěže pro rok 2015

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem , Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2015. Informace o výsledcích naleznete na webu OPR zde.

Stanovisko pana proděkana Fasory k výsledkům soutěže FRMU 2015 v přiloženém souboru zde.

Nejlépe hodnocený projekt za FF MU v roce 2015 zde.

Výsledky soutěže FR MU 2015

Tematické oblasti, do kterých je možno podávat návrhy projektů v roce 2015:

  1. A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů / oborů na úrovni předmětů / kurzů
  2. B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Podrobná specifikace, pravidla soutěže a aktuální informace naleznete na webových stránkách (OPR RMU).

Projektový návrh se podává přes ISEP - Editor návrhů projektů. Návod na vyplnění naleznete zde. Vytištěné evidenční záznamy 3A a 3B (záložka "Schvalování") se odevzdávají na OVaV FF MU ve dvojím vyhotovení.  

Výsledky soutěže FR MU 2014

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2014. Výsledky naleznete na webových stránkách Odboru pro rozvoj RMU.

Tematické oblasti, do kterých je možno podávat návrhy projektů v roce 2014:

  1. A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole
  2. B) Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
  3. C) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Podrobná specifikace, pravidla soutěže a aktuální informace naleznete na webových stránkách (OPR RMU). Projektový návrh se podává přes ISEP - Editor návrhů projektů. Návod na vyplnění naleznete zde. Vytištěné evidenční záznamy 3A a 3B (záložka "Schvalování") se odevzdávají na OVaV FF MU ve dvojím vyhotovení.

Kontaktní osoba

Mgr. Monika Kellnerová

telefon: 549 49 5531
e‑mail: