MŠMT – OP VVV

O programu

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.

OP VVV umožňuje financování současně výzkumné i vzdělávací infrastruktury a lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního financování). OP VVV je podporován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora OP VVV bude směřována do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

OP VVV je rozdělen do tří prioritních os

  • PO1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  • PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Společné dokumenty pro všechny prioritní osy

Další informace

Další informace budou uveřejňovány na webových stránkách řídícího orgánu MŠMT.

Kontaktní osoby: 

Ing. Táňa Sochorová
telefon: 549 49 5280
e‑mail:

Ing. Dagmar Navrátilová
telefon: 549 49 4514
e‑mail: