Technologická agentura ČR

O poskytovateli

Technologická agentura ČR byla zřízena zákonem v roce 2009 a centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků.

TAČR má 9 programových schémat s různým zaměřením a tzv. Centra kompetence. Všechna se však orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky.

Harmonogram soutěží

Únor 2019 - EPSILON 
Březen 2019 - GAMA
Duben 2019 - KAPPA
Červen 2019 - DELTA 
Září 2019 - ÉTA; ZÉTA
Říjen 2019 - THÉTA 

Program ÉTA

Podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

První veřejná soutěž proběhla v roce 2017. Filozofická fakulta se zapojila do šesti návrhů.

Druhá veřejná soutěž proběhla v květnu 2018. Filozofická fakulta se zapojila do třinácti návrhů.

Třetí veřejná soutěž bude vyhlášená v září 2019.

Zadávací dokumentace programu.

Veškeré informace jsou dostupné na webu TA ČR zde.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Kellnerová
telefon: 549 49 5531
e‑mail: