Oddělení výzkumu a vývoje

 • Kontakt

  Mail: veda@phil.muni.cz
  Telefon: Dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců

  Aktuality Odběr aktualit

 • Adresa

  Sídlo a korespondenční adresa:
  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  jméno a příjmení adresáta
  Oddělení výzkumu a vývoje
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00 – 11:00  
  Úterý 9:00 – 11:00  
  Středa 9:00 – 11:00  
  Čtvrtek 9:00 – 11:00  
  Pátek 9:00 – 11:00  

  *dále dle domluvy

O pracovišti

Agenda oddělení

Pracoviště zajišťuje podporu a poradenství vědeckým a výzkumným pracovníkům fakulty.

Oblasti působnosti oddělení:

 • Podpora a poradenství pro interní, národní a mezinárodní grantová schémata, včetně informování fakultní veřejnosti o vyhlašovaných výzvách a koordinace podávání návrhů do jednotlivých výzev.
 • Vyhledávání vhodných grantových schémat pro výzkumné týmy FF MU.
 • Metodická podpora při přípravě návrhu projektů i při jejich řešení.
 • Koordinace systému hodnocení kvality výzkumu a vývoje na FF MU.
 • Metodická podpora vykazování výzkumné a umělecké činnosti (RIV, RUV).
 • Monitoring výzkumné a vývojové výkonnosti v rámci FF MU.
 • Podpora nákupů komodit mimo Dynamický nákupní systém a rámcové smlouvy.

Zaměstnanci

Vedoucí oddělení

Ing. Bc. Markéta Jurášová

vedoucí oddělení – Oddělení výzkumu a vývoje

telefon: 549 49 1506
e‑mail:

Agenda

 • vedoucí oddělení
 • děkanský grant
 • GAMU – Specifický výzkum
 • Další granty a nadace v ČR

Zaměstnanci

Mgr. Daniel Bárta

telefon: 549 49 3345
e‑mail:

Agenda

 • GAMU – Program podpory výzkumu
 • Centralizované rozvojové projekty (MŠMT)
 • Grantová agentura (GA ČR)
 • HORIZON 2020

Agenda

 • Interní rozvojové projekty
 • Fond rozvoje Masarykovy univerzity
 • INTER-EXCELLENCE (MŠMT)
 • Granty ministerstva kultury (MKČR)
 • Technologická agentura (TA ČR)
 • INTERREG
 • Mezinárodní visegrádský fond
 • Další granty a nadace v zahraničí

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Administrativní podpora realizace projektů

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Administrativní podpora realizace projektů

Mgr. Marie Skřivanová

telefon: 549 49 1591
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Velké výzkumné infrastruktury
 • Administrativní podpora realizace projektů

Proděkan pro výzkum a rozvoj

Proděkan pro vědu a doktorské studium

Projektová podpora

Aktuality

Všechny aktuality

Správce stránky