EHP-CZ-MOP-1-015

Aktivní občanství v historii a současnosti. Role osobnosti a spirituality v psaných a mluveným textech

Zpráva z výjezdu

 

8. 8. 2019 – 8.12.2019

IVANA TRŠKOVÁ

Študent magisterského programu

Filozofická Fakulta

Masarykova Univerzita

 

Zúčastnila som sa projektu „Aktívne občianstvo v histórii a súčasnosti. Rola osobnosti a spirituality v písaných textoch a ústnych prejavoch”, vďaka ktorému som mala možnosť študovať zimný semester 2019 na univerzite nachádzajúcej sa v meste Kristiansand na juhu Nórska, kde som si prehĺbila svoje znalosti jazyka, literatúry a kultúry tejto krajiny. Študijná mobilita mi taktiež umožnila spoznať nových ľudí, nie len z Nórska, ale z celého sveta, ktorí mi poskytli nové perspektívy a hlbšie pochopenie iných kultúr. Mobilitný projekt bol okrem iného prínosom pre písanie mojej diplomovej práce. V tejto správe by som chcela zhrnúť môj študijný pobyt na University of Agder.

Navštevovala som dva predmety: kurz nórskeho jazyka a predmet „Nórsko: kultúra a spoločnosť“. Druhý menovaný mal za cieľ poskytnúť prehľad histórie a kultúry Nórska, pričom kládol dôraz na literatúru, jazyk, umenie a náboženstvo. Taktiež sa zameriaval na školský systém a ďalšie oblasti nórskej spoločnosti, ako napríklad ekonómia a politika. Nórska história a literatúra tvorili dve hlavné témy predmetu. Hodiny venované literatúre sa sústreďovali najmä na slávnych nórskych spisovateľov – Henrika Ibsena a Knuta Hamsuna. Počas seminárov sme tiež analyzovali diela súčasných nórskych autorov pochádzajúcich z kraju Agder:  Kjella Askildsena a Karla Ove Knausgårda.    

Tento predmet neposkytoval len teoretické znalosti, ale jeho súčasťou boli aj tri exkurzie. Počas prvej exkurzie do mesta Grimstad sme mali možnosť dozvedieť sa viac o živote Ibsena a Hamsuna vďaka návšteve Ibsenovho múzea a niekoľkých miest spojených s osobnosťou Knuta Hamsuna. Komentovaná prehliadka Námorného múzea nám umožnila oboznámiť sa s históriou námorníctva v meste Grimstad. V minulosti bol juh krajiny významným regiónom čo sa týka stavby lodí a lodnej dopravy. V súčasnosti námorná história naďalej pretrváva ako dôležitá súčasť identity tohto regiónu. Súčasťou exkurzie bol tiež výlet loďou, počas ktorého sme navštívili miesto, ktoré inšpirovalo Ibsena k napísaniu básne Terje Vigen.

Počas druhej exkurzie sme navštívili skanzen, kde sme mali možnosť prebádať históriu mesta Kristiansand a jeho okolia. Posledná exkurzia sa zameriavala na umenie, keďže sme mali šancu vidieť výstavu  súčasných nórskych umelcov v Art Museum of Agder.

Interakcia medzi študentmi a vyučujúcimi bola veľmi dôležitá počas hodín. Boli sme vyzývaní k tomu, aby sme sa podelili o svoje vlastné perspektívy a porovnávali s našimi rodnými krajinami pri preberaní rozličných tém. V polovici semestra sme dostali za úlohu pripraviť prezentáciu zameranú na predstavenie nórskej spoločnosti a kultúry v komparatívnom pohľade s našou rodnou zemou. Vďaka prezentácii mojich spolužiakov som získala širší náhľad do nórskej spoločnosti a zároveň som sa dozvedela viac o rodných krajinách ostatných medzinárodných študentov.

Popri štúdiu na univerzite som pravidelne navštevovala aj jazykový kurz nórčiny organizovaný dobrovoľníckou a neziskovou organizáciou KIA, zameriavajúcou sa najmä na imigrantov. Hlavným cieľom tejto organizácie je podporovať multikultúrnejšie spoločenstvá a propagácia rovnosti medzi všetkými ľuďmi v Nórsku bez ohľadu na kultúrne zázemie. Kurz bol pre mňa prínosom v mnohých ohľadoch. Mala som možnosť spoznať ľudí nielen z krajín Európy, ale aj z krajín Blízkeho východu, Afriky či Japonska. Vzhľadom na fakt, že hodiny boli do značnej miery zamerané na komunikačné aktivity a tvorili sme mnohonárodnostnú skupinu, často sme diskutovali o rôznych aspektoch nórskej spoločnosti a porovnávali ich so situáciou v našich rodných krajinách. KIA usporadúvala aj mnoho iných aktivít ako napríklad nórska jazyková kaviareň, počas ktorej sme mali možnosť zahrať si stolové hry a vychutnať si šálku kávy popri precvičovaní nórčiny.

V neposlednom rade mi tento mobilitný projekt umožnil nájsť tému mojej diplomovej práce, a to najmä vďaka konzultáciam s docentom Sveinom Slettanom, pôsobiacim na univerzite na  Katedre nórskych a mediálnych štúdii. Počas celého môjho pobytu mi poskytoval cenné rady, ktoré mi pomohli pri písaní mojej diplomovej práce. Diplomová práca pojednáva o osobnosti nórskeho novinára a spisovateľa Sigurda Evensmoa, ktorý bol v septembri 1938 vyslaný do Československa, aby odtiaľ informoval o prebiehajúcom boji medzi Čechmi a nacistami v československom pohraničí. Hoci Sigurd Evensmo zohral dôležitú úlohu v dejinách česko-nórskych vzťahov, pre českú verejnosť nie je veľmi známy. Dúfam, že moja diplomová práca poslúži ako prostriedok na obohatenie a rozšírenie znalostí o tejto osobnosti medzi ľuďmi v Českej republike.

Som veľmi rada, že som dostala šancu stať sa súčasťou tohto projektu, pretože to bol jedinečný a obohacujúci zážitok v mnohých smeroch. Stráviť semester na univerzite v Nórsku ma obohatilo ako po kultúrnej, tak aj po akademickej stránke a rozšírilo môj pohľad na svet.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.