Grant na výzkumný pobyt na univerzitě ve Vídni

27. 4. 2021

Komu jsou pobyty určené?

Vídeňská univerzita nám opět nabídla grant na čtyři měsíční výzkumné pobyty určené pro studenty a absolventy doktorských studijních programů působící na MU (do 7 let od získání titulu PhD).

POZOR! Jde o zaměstnaneckou mobilitu, uchazeč by měl mít s MU uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu s ujednáním o možnosti vyslání na pracovní cestu.

Termín pobytu

Pobyt je možné plánovat na září – prosinec 2021. Uchazeči si musí sami zajistit akceptační dopis od akademického pracovníka tamní univerzity.

Výše příspěvku

Výše příspěvku od hostitelské univerzity je 1000 EUR. Vysílající fakulta si se zájemcem dohodne podmínky vyslání.

Přihlášky

Formuláře přihlášky a více informací naleznete na webu Centra zahraniční spolupráce.

Deadline: 3. 6. 2021 

Vyplněnou přihlášku s povinnými přílohami odevzdejte na Zahraniční oddělení FF MU Mgr. Zuzaně Ragulové (zuzana.ragulova@phil.muni.cz).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.