Podávání projektů AKTION v roce 2021

17. 3. 2021

Podání žádosti o dotaci pro projekt spolupráce

Návrh projektu sestavují fakulty samostatně a poté jej zasílají na Centrum zahraniční spolupráce, které řeší projekt centrálně. Žádosti se podávají třikrát ročně a to hromadně za celou univerzitu.

Termín pro odevzdání žádostí je na FF stanoven na 1. 4. 2021.

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Hrazdílková

Projekty odevzdávejte na Zahraniční oddělení FF MU v této podobě:.

 1. Projekt vložte do INETu – Návrhy projektů; vyplňte potřebné informace (vč. partnera projektu, rozpočtu a vložení Návrhu projektu do sekce „Dokumenty“). Návrh projektu uzavřete, ale nepředávejte k elektronickému schvalování (bude předáno po kontrole údajů ze strany ZO).
 2. Návrh projektu: podepsaný řešitelem projektu a s originálními podpisy z rakouské strany (ideální je, aby Návrh podepsala nejprve rakouská partnerská instituce a poslala nám originál s podpisy tak, aby bylo možné stihnout fakultní deadline podání). Podpis děkana na Návrh zajistí ZO.
 3. Návrh projektu s Průvodkou z INETu předá ZO na CZS k podání za celou MU.

FORMULÁŘ NÁVRHU

Informace o projektu

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

Podporované aktivity:

Těžištěm podpory formou dotace je minimálně jedna z níže uvedených aktivit, týkajících se bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů:

 1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
 2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
 3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
 4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
 5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
 6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
 7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
 8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
 9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Více informací: www.dzs.cz

Informace k podávání žádostí o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce a krátkodobé výzkumné pobyty najdete zde

Mgr. Michaela Hrazdílková

vedoucí oddělení – Zahraniční oddělení


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.118
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1513
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.