Swiss Government Excellence Scholarships

Máte možnost ucházet se o stipendia vlády Švýcarské konfederace, tzv. Swiss Government Excellence Scholarships.

16. 9. 2020

Stipendia pro doktorandy a postdoktorandy

Každoročně nabízí České republice 2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

  • PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)
  • Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců
  • Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců
Výše stipendia
  • 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.
Termín podání žádostí
  • 16. 11. 2020

 

Stipendia pro studenty VŠ uměleckých směrů (NMgr. studium)

Stipendijní pobyty pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů k absolvování magisterského studia:

  • Ucházet se mohou studenti, kteří obdrží svůj bakalářský diplom před 31. července 2021 ale ne více než tří roky před zahájením stipendijního pobytu. Délka pobytu je 12 měsíců s možnosti prodloužení na 21 měsíců. 
Výše stipendia
  • 1 920 CHF měsíčně
Termín podání žádostí
  • 16. 11. 2020

Více informací

Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.


Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)   
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.