Kandidujte do senátu a ovlivněte dění na fakultě

30. 9. 2020

Pokud vás zajímá chod fakulty a univerzity, můžete se na něm aktivně spolupodílet jako senátoři Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Od 1. do 30. října 2020 můžete podávat své kandidatury na adresu volebni.komise@phil.muni.cz.  

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je důležitým orgánem akademické samosprávy. Skládá se z komory akademických pracovníků (12 členů) a ze studentské komory, která se od následujícího funkčního období rozšíří z nynějších 7 na 9 členů. Členství v senátu je čestné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana. V čele AS FF MU stojí předseda zvolený senátem z komory akademických pracovníků a dva místopředsedové, z nichž první je z řad studentů a druhý z řad akademických pracovníků.  

AS FFMU projednává a schvaluje vnitřní fakultní předpisy a směrnice, akreditace studijních programů,rozpočet fakulty, výroční zprávu o činnosti a o hospodaření fakulty, jmenování a odvolávání členů vědecké rady a disciplinární komise či dlouhodobý záměr fakultyJeho členové volí děkana fakulty a mohou přijímat usnesení k aktuálnímu dění na fakultě, univerzitě i ve společnosti. 

Senátor tedy může ovlivnit finanční politiku fakulty, rozvoj a směřování fakulty, složení vědecké rady a děkanátu,nabídku studijních programů,administrativní opatření a změny a události na univerzitě obecně. 

V minulém funkčním období (2018–2020) přijal AS FF MU například usnesení upozorňující na omezování svobody v průběhu první vlny koronavirové pandemie (6. 4. 2020),kritizoval připravované omezení programu na podporu internacionalizace (9. 12. 2019),zasazoval se o lepší komunikaci mezi vedením fakulty a akademickou obcí (14. 10. 2019) o omezení pedagogické, příp. další práce doktorandů ve prospěch jejich práce na disertaci (18. 3. 2019), prosazoval větší důraz na rovné příležitosti a environmentální zodpovědnost na fakultě (13. 5. 2019) nebo hájil právo akademiků odevzdat a obhájit habilitační práci v mateřském jazyce (25. 5. 2019). 

Plná znění usnesení AS FF MU za poslední funkční období, stejně jako zprávy o průběhu zasedání senátu najdete na Dokumentovém serveru IS 

Samotné volby se budou konat od 23. 11. do 29. 11. v aplikaci e-volby v Informačním systému. 

Často kladené dotazy

Čím se zabývá akademický senát?

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity projednává a schvaluje:

 • vnitřní předpisy a směrnice,
 • akreditace studijních programů,
 • rozpočet fakulty,
 • výroční zprávu o činnosti a o hospodaření fakulty,
 • jmenování a odvolávání členů vědecké rady a disciplinární komise,
 • dlouhodobý záměr fakulty,
 • volí děkana fakulty,
 • usnáší se k aktuálnímu dění na fakultě, univerzitě i ve společnosti.

Co může ovlivnit člen akademického senátu?

Každý senátor může ovlivnit: 

 • finanční politiku fakulty,
 • směřování fakulty v budoucnosti,
 • složení vědecké rady a děkanátu,
 • nabídku studijních programů,
 • administrativní opatření a změny,
 • celkové dění na univerzitě.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.