Slovo předsedy akademického senátu

Doc. Václav Štěpánek, bývalý i současný předseda Akademického senátu FF MU se obrací k fakultní veřejnosti. Rekapituluje okolnosti, které provázely počátek funkčního období nového senátu, a vyhlíží k důležitým úkolům, které senát čekají a k diskusi o nichž zve celou akademickou obec.

30. 6. 2021 Václav Štěpánek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jistě víte, v loňském roce se uskutečnila volba nového složení akademického senátu na léta 2021–2023. Byla to po dlouhé době volba důstojná filozofické fakulty, kdy do komory akademických pracovníků kandidovalo 41 zájemců, a do komory studentské 35 uchazečů o senátorský post. Nový senát se měl ujmout své práce prvního ledna 2021, nicméně ministerstvo školství se v souvislosti s mimořádným stavem, vyhlášeným kvůli koronavirové krizi, rozhodlo prodloužit funkční období senátů i akademických funkcionářů, jimž měl v té době končit mandát, právě o dobu mimořádného stavu, kdy nemohli svou funkci plnohodnotně vykonávat. Nebylo to zcela koncepční a systémové rozhodnutí, vzhledem k tomu, že po únorovém ukončení mimořádného stavu byl vzápětí vyhlášen další (a senáty by tedy měly podle této logiky vykonávat svoji funkci až kamsi do podzimních měsíců!), ale i tak bylo funkční období „starého“ senátu prodlouženo téměř o pět měsíců, do 22. května 2021. Ještě 17. května se tak uskutečnilo zasedání starého složení senátu, neboť bylo nutno schválit přeměny několika doktorských oborů na programy, a již za týden, 24. května, se konala ustavující zasedání nového senátu, téměř výhradně věnovaná volbám senátních funkcionářů a senátních komisí.

Novum nového senátu je přítomnost devíti studentských senátorů oproti dosavadním sedmi. O výsledcích voleb senátních funkcionářů jste se mohli dočíst již dříve na webu, proto si dovolím pouze zopakovat, že jsem opět dostal důvěru senátorů k tomu, vést AS FF MU i v dalším období, prvním místopředsedou senátu a zároveň předsedou studentské komory byl zvolen Mgr. Ondřej Varaďa a místopředsedou senátu a předsedou akademické komory se stal Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.

Ostré práce se senát ujal vzápětí po svém ustavujícím zasedání, když 14. června projednával hnedle šest návrhů přeměn studijních programů a prodloužení akreditací, na zasedání se také představili noví předsedové, jež si ze svých řad zvolili členové pěti senátních komisí. Hned tři předsedové pak pocházejí ze studentské komory: Mgr. Ondřej Varaďa jako předseda volební a mandátové komise, Jakub Zikmund za legislativní komisi a Bc. Ondřej Nováček za smírčí komisi, zbývající dvě komise vedou doc. Dagmar Pichová (komisi správní) a doc. David Zbíral (komisi ekonomickou).

Chtěl bych vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, upozornit na to, že všechna jednání našeho akademického senátu jsou otevřená – v zimním semestru se uskuteční minimálně tři senátní zasedání, 11. 10., 8. 11. a 13. 12., o případných mimořádných zasedání budete včas informování na senátních stránkách i v aktualitách na fakultním webu. Zasedání celého senátu i jednotlivých komisí se může zúčastnit každý z členů akademické obce i studentstva, senát a jeho komise jsou také otevřeny jakýmkoli vašim podnětům, a neváhejte se proto na něj se svými problémy obracet.  

Již před časem jsem napsal, že činnost akademického senátu je v poslední době svým dělným duchem, slušností a vzájemným respektem příkladem soudržnosti naší fakulty, a tím, že se dokáže otevřeně vyjádřit také k celospolečenskému dění i dokladem toho, že humanitní obory snad neztratily nic na svém kritickém myšlení, jež je v jejich prostředí přirozeně přítomno a v diskusích se neustále tříbí, a stále dokáží upozorňovat na nebezpečné tendence, ohrožující naši společnost a její demokratický vývoj. Doufám, že tak bude senát fungovat i do budoucna.

Jako nejdůležitější úkol v nejbližších měsících před ním stojí organizace volby nového děkana, který by se měl ujmout funkce prvního dubna roku 2022. Ať již se jím stane kdokoli, a již nyní je zřejmé, že se v demokratické diskusi o tento post střetne hned několik kandidátů, je nutné, aby nový senát dokázal být jak konstruktivní opozicí nového vedení, tak podporovatelem takových jeho postojů, které povedou k dalšímu rozvoji naší almae matris a jejího sebevědomého postavení v rámci celé univerzity.

Pěkně léto vám přeje

Václav Štěpánek
předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.