Akademický senát jednal o stavu stipendijního fondu

Jmenoval také nové členy disciplinární komise, uzavřel kauzu Horský a vyjádřil solidaritu Arménii.

2. 10. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 19. září 2022 Akademický senát FF MU schválil doplnění disciplinární komise o doc. PhDr. Ondřeje Šefčíka, Ph.D., a Šarlotu Sedláčkovou. Dalšího studentského zástupce SKAS představí na příštím zasedání.

Proděkan Šaur zevrubně informoval o stavu stipendijního fondu, který je v trvalém poklesu. Důvodem je odpuštění poplatků za „covidový“ semestr a také nedávné výdaje v souvislosti s podporou ukrajinských studujících. Představil plán úspory spočívající ve snížení prospěchových stipendií. Apelovat hodlá také na účelnější využití prostředků ze strany akademických pracovišť.

Předseda nedávno zřízené komise pro vědu, prof. Foletti, informoval o prvním setkání komise a o jejích prioritách, mezi něž patří finanční podpora doktorských studujících.

Závěrečná zpráva zazněla od předsedy ad hoc komise pro kauzu Horský. Shledala, že současné nastavení mechanismů na fakultě by již podobný problém připustit nemělo. Ke zvážení je role fakultního či univerzitního ombudsmana. O tomto tématu přislíbila informovat na přístím zasedání senátu děkanka Radová. Senát také pověřil své zástupce ve AS MU, aby se v této věci rovněž oni aktivně angažovali.

V závěru senát vyjádřil na návrh prof. Folettiho solidaritu s Arménií jako se státem, který byl neprovokovaně napaden Ázerbájdžánem a kde hrozí humanitární a kulturní katastrofa, která by mohla vést i ke genocidě.

Ve světle aktuálních konfliktů, AS FF MU vyjadřuje solidaritu Arménské republice v době vojenské agrese a zároveň vyjadřuje znepokojení nad nenahraditelnou újmou, která je činěna kulturnímu, materiálnímu i nemateriálnímu dědictví lidstva.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 24. října 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.