Akademický senát schválil finální harmonogram děkanské volby

Projednávaly se také podněty pro správní komisi a schválena byla Výroční zpráva FF MU za rok 2020. Na svůj mandát rezignoval prof. Tomáš Knoz.

24. 11. 2021 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 8. listopadu 2021 Akademický senát FF MU schválil definitivní harmonogram děkanské volby, především debat kandidujících s jednotlivými komorami senátu a s fakultní veřejností. Detaily naleznete na stránce voleb.

Správní komise představila návrh anonymizovaného online formuláře pro sběr podnětů. Zároveň informovala o vyřešení podnětu stran dokládání potvrzení o studiu personálnímu oddělení, které musí provádět studující v pracovně-právním poměru. Proces bohužel nelze automatizovat, jelikož legislativa vyžaduje, aby daňový poplatník projevil pro každé zdaňovací období jednoznačně svou vůli, že chce uplatnit slevu na dani, případně nedopočet zdravotního pojištění do minimálního základu. Nicméně aktuálně je již možné dodávat potvrzení o studiu na personální oddělení elektronicky z e-mailové schránky v ISu.

Senát dále s drobnými výhradami schválil také znění Výroční zprávu FF MU za rok 2020. K dispozici fakultní veřejnosti bude již brzy.

Tajemník fakulty informoval o procesu financování občerstvení akcí akademických pracovišť, kterým je aktuálně řešena nemožnost tvorby reprezentačního fondu: vedoucí pracoviště se obrátí na tajemníka s jednoduchou žádostí a bude mu umožněna výměna rozpočtových prostředků za mimorozpočtové z centrálních zdrojů fakulty.

Profesor Tomáš Knoz oznámil své rozhodnutí rezignovat na mandát v Akdemickém senátu FF MU, jelikož je členem jednoho z kandidujících týmů v nadcházející děkanské vollbě a vnímám to jako střet zájmů.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 13. prosince 2021.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.