Akademický senát schválil podmínky přijímacího řízení

Zůstává možnost konat přijímací zkoušky online. Došlo také k doplnění disciplinární komise a diskutován byl proces dokládání potvrzení o studiu na personální oddělení.

25. 10. 2021 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 11. října 2021 Akademický senát FF MU schválil aktualizované podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023. Zůstává v nich možnost konat přijímací zkoušky v online režimu. Oproti požadavkům rektorátu si na fakultě ponecháváme minimální úspěšnost u zkoušek na hranici 30 % celkového bodového hodnocení, nikoliv v podobě percentilu 30, aby zbytečně nedocházelo k eliminaci schopných uchazečů tam, kde sama oborová zkouška již funguje jako dostatečné síto.

Disciplinární komise FF MU byla doplněna o doc. Knotovou, dr. Vázqueze a Mgr. Machalovou.

Diskutován byl dále proces dodávání potvrzení o studiu na personální oddělení, který musí podstupovat studující v pracovně-právním vztahu k fakultě. Snahou je tento proces maximálně zjednodušit a zajistit personálnímu oddělení možnost získat potvrzení bez osobní návštěvy studujícího. Senát pověřil vedení fakulty, aby se touto záležitostí zabývalo.

Na příštím zasedání se senát bude zabývat podrobnostmi stran organizace děkanské volby a především pravidel prezentace kandidujících. Podněty týkající se této záležitosti lze směřovat k Volební komisi. K zasílání podnětů podobného charakteru, jako je výše zmíněný proces dodávání potvrzení o studiu, vyzývá také Správní komise.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 8. listopadu 2021.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.