Akademický senát schválil strategické cíle i výroční zprávu

Odsouhlasil také detailní rozpočet a žádost o akreditaci prvního distančního programu. Doplněna byla senátní komise pro vědu.

21. 6. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 23. května 2022 Akademický senát FF MU schválil znění a podobu výroční zprávy FF MU za rok 2021, kterou připravilo ještě minulé vedení.

Představeny byly změny v aplikaci Seznamování s předpisy: proces seznamování s jednotlivými balíčky předpisů byl časově lehce rozvolněn, každý předpis bude navíc opatřen stručnou anotací v bodech a odkazy pro další studium dané problematiky pro zájemce. Na uživatelském testování anotací se bude nadále podílet správní komise.

Senátorky a senátoři následně odsouhlasili aktualizaci dlouhodobých strategických cílů fakulty pro rok 2022 a také finální rozpočet na jednotlivá fakultní pracoviště.

Senátní placet získal nově připravovaný studijní program Design informačních služeb, který připravila Katedra informačních studií a knihovnictví. Jedná se o první program svého druhu na celé univerzitě: bude koncipován plně distančně.

Diskutováno bylo rozšíření komise pro vědu, jejíž zřízení odsouhlasil senát na minulém zasedání. Doplněna nakonec byla o následující členy:

  • Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
  • Mgr. Veronika Sellner
  • Mgr. Libor Zajíc

V závěru se diskuse opět dotkla nedávného nečekaného omezení finančních prostředků, které měla fakulta získat z celouniverzitního rozpočtu na internacionalizaci.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 19. září 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.